Krishi Vigyan Kendra, Bhagalpur
Bihar Agricultural University, Sabour, Bhagalpur

KISAN CLUB
Name of P.C/SMS

Name of Village

Name of Block

Name of Kisan Club

No. of Farmer

Ms. Anita Kumari

Kharba

Horadih

Maa Durga Kisan Claub

16

Er. Pankaj Kumar

Birnaudh

Goradih

Viswakarma Kisan Club

17

Dr. Mamta Kumari

Raghopur

Kharik

Shiv Shakti Kisan Club

13

Dr. M. Z. Hoda

Sardho

Sabour

Jagrit Kisan Club

15

Dr. Ajay Kumar Mauriya

Bandhaw

Shahkund

Veena Kisan Club

14

Dr. Ajay Kumar Mauriya

Pakra

Naugachia

Gandhi Kisan Club, Pakra

26